20/07/13

Wasi Ojcowie Wasze Matki.

Polska odpowiedź w obronie prawdy na niemieckie kłamstwa w filmie Unsere Mütter, Unsere Väter. Gwoli przypomnienia, jakby kto zapomniał – to Niemcy rozpętali II Wojnę Światową. To Niemcy stworzyli sieć obozów koncentracyjnych w całej Europie. To Niemcy mordowali Żydów, Polaków i wiele innych nacji i grup społecznych. To Niemcy wybili większą część polskiej inteligencji – profesorów, nauczycieli, inżynierów, kalecząc cały naród polski na wiele pokoleń. To Niemcy systematycznie i metodycznie szykanowali i eksterminowali naród żydowski. To Niemcy kazali Żydom nosić opaski z Gwiazdą Dawida.
I na odwyrtkę: to Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów. To Polakom groziła kara śmierci za pomoc Żydom (mordowano wszystkich mieszkańców domu za choćby danie Żydowi jedzenia – w pozostałych krajach Europy kary nie były tak dotkliwe). To Polacy zorganizowali Żegotę. To w polskich kościołach i klasztorach katolickich mnóstwo Żydów znalazło pomoc i schronienie. To Polacy są największą grupą wyróżnioną tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Jeśli Niemcy wywołują hasło „Nasi ojcowie, nasze matki”, to my musimy pamiętać, że to są „ich ojcowie i ich matki”. To ich matki prawie mdlały w ekstazie na widok i słowa pana z wąsikiem, to ich ojcowie z dumą i zachwytem wstępowali do NSDAP (8,5 mln mężczyzn!).

Dlatego z całą mocą warto poprzeć akcję Wasi Ojcowie, Wasze Matki (Eure Vaeter Eure Muetter) – dla obrony Prawdy. Tylko i aż.
http://www.eurevaetereuremuetter.eu