Self note (lub Kilka kolejnych głupich pytań)

Potrzeba przynależności a konieczność podporządkowania i t. p.

Czy zaspokojenie potrzeby przynależności łączy się nierozerwalnie z koniecznością podporządkowania?

Czy zaspokojenie potrzeby umiejętności wiąże się nierozerwalnie z koniecznością wyrzeczenia i nauki?

Czy istnieją potrzeby przynależności i umiejętności?

Czy należy je zaspokajać pomimo wysokiego kosztu?

Czy ma znaczenie sposób ich zaspokojenia? Jakie mogą być konsekwencje?

Jak podjąć decyzję? Po co? Czy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.