Self note (lub Kilka kolejnych głupich pytań)

Potrzeba przynależności a konieczność podporządkowania i t. p.

Czy zaspokojenie potrzeby przynależności łączy się nierozerwalnie z koniecznością podporządkowania?

Czy zaspokojenie potrzeby umiejętności wiąże się nierozerwalnie z koniecznością wyrzeczenia i nauki?

Czy istnieją potrzeby przynależności i umiejętności?

Czy należy je zaspokajać pomimo wysokiego kosztu?

Czy ma znaczenie sposób ich zaspokojenia? Jakie mogą być konsekwencje?

Jak podjąć decyzję? Po co? Czy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.